Canlı Destek Al

Nemalandırma Politikası

Nezdimizdeki 5.000 TL (BeşbinTürkLirası)’nin üzerindeki geçici nitelikteki yatırımcı nakitleri, III-37.1 Sayılı SPK Tebliği'nin 66.maddesinin 4.Fıkrası uyarınca, Nemalandırma Faiz Tablosu'nda detaylandırıldığı biçimde en az %3 (Brüt) getiri oranı uygulanmak suretiyle, Takasbank Para Piyasası, Borsa İstanbul Repo / Ters Repo Piyasası, Kurumumuzca ve/veya ortaklık/sahiplik ilişkimizin bulunduğu şirketlerce ihraç edilen özel sektör borçlanma araçları dayanaklı repo ve banka mevduatında toplu olarak veya yatırımcı özelinde değerlendirilmektedir. 250 TL ile 5.000 TL arasındaki bakiyeler ise otomatik olarak kısa vadeli borçlanma araçları fonlarında değerlendirilmektedir. Otomatik fon alım-satım talimatı vermeyen, bakiyesi 250 TL'den az olan ve/veya herhangi bir getiri istemediğine dair kurumumuza "Nema Feragatnamesi" veren yatırımcılara nema verilmemektedir. Yatırımcıya nema verilmeyen nakitlerin getirisi ve Gedik Yatırım'ın elde ettiği ile yatırımcılarına yansıttığı getiri arasındaki fark Gedik Yatırım'a kalmaktadır. Gedik Yatırım, yatırımcı nakitlerini dilerse nemalandıramayabilecektir. Nakitlerinin nemalandırılmaması nedeniyle yatırımcı, Gedik Yatırım'a herhangi bir zarar, kar mahrumiyet veya sair bir talepte bulunamayacaktır.

Nemalandırma Faiz Tablosu

YATIRIMCI NAKİT BAKİYESİ(O/N)

BRÜT NEMA ORANI (YILLIK)

5.000 TL - 50.000 TL

%3

50.001 TL – 250.000 TL

%5

250.001 TL – 1.000.000 TL

%8

1.000.001 TL ve üzeri

%10

 

Not: Kurumumuza “Nema Feragatnamesi” veren yatırımcılara nema verilmemektedir. Nema getiri oranlarımız, piyasa koşullarına göre değişebilmekte; yapılacak değişiklikler, telefon, e-posta, SMS, emir iletim platformları vb. elektronik ortamlarda yatırımcılarımıza bildirilmekte ve/veya kurumsal web sitemizde (https://www.gedik.com/nemalandirma-politikamiz) duyurulmaktadır.

*Otomatik fon alım/satım sözleşmesini iptal eden yatırımcılarımızın 5.000 TL altındaki bakiyelerine nema verilmemektedir.

*Nema feragatnamesi vermeyen yatırımcılarımızın saat 15.00 sonrasında hesaplarına gelen nakitler nemalandırılmayabilecektir.